н ГЮБНДЕ
Продукция завода
Технологические возможности
Контактная информация


Piк: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Всi

Документы

Фiнансовий звiт емiтента за 2010 рiк.doc

Аудиторський висновок за 2011 рік ПАТ ВЗТО.doc

Баланс за 2011 рiк (форма №1).doc

Положення про ознайомлення ПАТ ВЗТО.doc

Нова редакцiя статуту ПАТ ВЗТО.doc

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ ВЗТО.doc

Рiчний звiт емiтента за 2011 рiк.doc

Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ ВЗТО.doc

Положення про наглядову раду ПАТ ВЗТО.doc

Положення про директора ПАТ ВЗТО.doc

Форма №3.doc

Форма №4.doc

Форма №5.doc

Протокол №12 (пiдсумки за 2010 рiк).doc

Рiчний звiт емiтента за 2010 рiк.doc

Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2).doc

Cвідотство про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ ВЗТО.bmp

Річний звіт емітента за 2012 рік.html

Повідомлення про виникнення особливої інформації.doc

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2012 рік.doc

Протокол №16 (пiдсумки за 2013 рiк).doc

Протокол №17 (пiдсумки за 2014 рiк).doc

Річний звіт емітента за 2014 рік.pdf

Протокол №15 (пiдсумки за 2012 рiк).doc

Річний звіт емітента за 2013 рік.doc

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2013 рік.doc

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2014 рік.doc

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ВЗТО" за 2015 рік.doc

Річний звіт емітента за 2015 рік.pdf

Повестка 2017.doc

Протокол №18 (підсумки за 2015 рік).doc

Проект Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ.doc

Проект Положення про НР ПрАТ.doc

Проект Положення про директора ПрАТ.doc

Проект Статуту ПрАТ ВЗТО.doc

Протокол НР 38-17 собр.doc

Повідомлення про особливу інформацію 1.pdf

Повідомлення про особливу інформацію 2.pdf

Протокол №19 (підсумки за 2016рік).doc

Протокол НР 39-17 дир.doc

Річний звіт емітента за 2016 рік.pdf

report.xml

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ВЗТО" 2017р.doc

Повідомлення про особливу інформацію 3.doc

Повідомлення про особливу інформацію 4.doc

Додаткова інформація про збори.doc

Повідомлення про загальні збори 2018.doc

Додаткова інформація про збори станом на 12.04.18р..doc

Повідомлення про особливу інформіцію.pdf

Протокол загальних зборів №21 від 18.04.18р..doc

Повідомлення про загальні збори 2019.doc

Річний звіт емітента за 2017р.pdf

Додаткова інформація про ЗЗА.doc

Додаткова інформація про ЗЗА.doc.p7s

Особлива інформація 09.04.19.pdf

Особлива інформація 09.04.19.pdf.p7s

Повідомлення акціонерам про підсумки голосування 09.04.19р..doc

Повідомлення акціонерам про підсумки голосування 09.04.19р..doc.p7s

Річний звіт емітента за 2018р..docx

Річний звіт емітента за 2018р..docx.p7s

Річний звіт емітента за 2019р..doc

ПОВІДОМЛЕННЯ про ЗЗА ПРАТ ВЗТО 2020.doc

ПОВІДОМЛЕННЯ про ЗЗА ПРАТ ВЗТО 2020.doc.p7s

Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 14.04.2020 року.doc

Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 14.04.2020 року.doc.p7s

Особлива інформація посадові особи.pdf

Особлива інформація посадові особи.pdf.p7s

Особлива інформація про переднє схвалення значних правочинів.pdf

Особлива інформація про переднє схвалення значних правочинів.pdf.p7s

Повідомлення акціонерам про пдсумки голосування 14.04.20р..doc

Повідомлення акціонерам про пдсумки голосування 14.04.20р..doc.p7s

Річний звіт емітента за 2019р..doc.p7s

report.xml.p7s

ПРАТ_ВЗТО_щодо виправленого звіту за 2019р..doc

ПРАТ_ВЗТО_щодо виправленого звіту за 2019р..doc.p7s

Річний звіт виправлений за 2019р..doc

Річний звіт виправлений за 2019р..doc.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ про ЗЗА ПРАТ ВЗТО 2021.doc

ПОВІДОМЛЕННЯ про ЗЗА ПРАТ ВЗТО 2021.doc.p7s

Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 20.04.2021 року.doc

Додаткова інформація про ЗЗА, що скликаються на 20.04.2021 року.doc.p7s

Особлива інформація (попереднє надання згоди на вч. знач. правочинів) станом на 20.04.2021.docx

Особлива інформація (попереднє надання згоди на вч. знач. правочинів) станом на 20.04.2021.docx.p7s

report.1.xml

report.1.xml.p7s

S0100113 Ф1. Баланс 2020.pdf

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати 2020.pdf

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2020.pdf

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал 2020.pdf

report.2.xml

report.2.xml.p7s

Звіт незалежного аудитора ПРАТ ВЗТО 2020 рік.pdf

Повідомлення акціонерам про підсумки голосування 20.04.21р..doc

Повідомлення акціонерам про підсумки голосування 20.04.21р..doc.p7s

Примітки до фінансової звітності 2020.pdf

Річний звіт емітента за 2020р..docx

Річний звіт емітента за 2020р..docx.p7s