н ГЮБНДЕ
Продукция завода
Технологические возможности
Контактная информация


Piк: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | Всi

Документы

Фiнансовий звiт емiтента за 2010 рiк

Аудиторський висновок за 2011 рік ПАТ ВЗТО

Баланс за 2011 рiк (форма №1)

Положення про ознайомлення ПАТ ВЗТО

Нова редакцiя статуту ПАТ ВЗТО

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ ВЗТО

Рiчний звiт емiтента за 2011 рiк

Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ ВЗТО

Положення про наглядову раду ПАТ ВЗТО

Положення про директора ПАТ ВЗТО

Форма №3

Форма №4

Форма №5

Протокол №12 (пiдсумки за 2010 рiк)

Рiчний звiт емiтента за 2010 рiк

Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2)

Cвідотство про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ ВЗТО

Річний звіт емітента за 2012 рік.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2012 рік

Протокол №16 (пiдсумки за 2013 рiк)

Протокол №17 (пiдсумки за 2014 рiк)

Річний звіт емітента за 2014 рік

Протокол №15 (пiдсумки за 2012 рiк)

Річний звіт емітента за 2013 рік

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2013 рік

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВЗТО» за 2014 рік

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ВЗТО" за 2015 рік

Річний звіт емітента за 2015 рік

Повестка 2017

Протокол №18 (підсумки за 2015 рік)

Проект Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ

Проект Положення про НР ПрАТ

Проект Положення про директора ПрАТ

Проект Статуту ПрАТ ВЗТО

Протокол НР 38-17 собр

Повідомлення про особливу інформацію 1

Повідомлення про особливу інформацію 2

Протокол №19 (підсумки за 2016рік)

Протокол НР 39-17 дир

Річний звіт емітента за 2016 рік

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ВЗТО" 2017р

Повідомлення про особливу інформацію 3

Повідомлення про особливу інформацію 4

Додаткова інформація про збори

Повідомлення про загальні збори 2018

Додаткова інформація про збори станом на 12.04.18р.

Повідомлення про особливу інформіцію

Протокол загальних зборів №21 від 18.04.18р.

Річний звіт емітента за 2017р